Main menu

fitnes POSTER A3

Sieť reklamných rámčekov umiestnených v intímnom prostredí šatní, umývární a toaliet. Ideálny spôsob na propagáciu produktov, ktoré súvisia so zdravím a hygienou. Každý návštevník má dostatok času, aby prijal reklamný odkaz bez toho, aby bol niečím vyrušovaný alebo rozptyľovaný.
 
  • Cieľová skupina: 18 – 45 rokov
  • Pokrytie: 50 lokácií, 16 miest
  • Formát: A3 ( 297 x 420 mm )
  • Počet plôch: 100/100 ( jedna polovica dámske a druhá pánske šatne )
  • Umiestnenie v lokácii: šatne a toalety
  • Dĺžka kampane: 1 mesiac
 

Kontakty:

KDE NÁS NÁJDETE:
boomerang smartmedia, s.r.o.
trnavská cesta 84
821 02 bratislava

FAKTURAČNÁ ADRESA:
boomerang smartmedia, s.r.o.
račianska 96
831 02 bratislava

IČO: 35857722
IČ pre DPH: SK2021726696

Kde nás nájdete

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti boomerang smartmedia, s.r.o. si môžete pozrieť
tu.