VEĽKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA MLYNSKÉ NIVY

Oslovte obyvateľov a návštevníkov Bratislavy prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky na jednej z najrušnejších križovatiek ulíc Mlynské nivy a Karadžičova.

DOOH SLOVENSKO

Reklamu na vonkajších digitálnych obrazovkách vám zabezpečíme okrem Bratislavy aj v ďalších
mestách na Slovensku.